Početna 5 Redovno održavanje

REDOVNO ODRŽAVANJE

Šta je redovno održavanje

Još jedna bitna faza u radu svake pumpe je redovno održavanje. KBA Servis d.o.o. iz Brčkog ima dokazane kompetencije ,a koje su vezane za redovno održavanje. Vrhunski kvalitet, što KSB pumpe nesporno posjeduju, ima preduslove za dugoročan rad.

Ali potrebno je pratiti broj radnih sati pumpe, jer postoje dijelovi čiji je vijek trajanja upravo vezan za broj radnih sati.

Redovno servisiranje, vratiće pumpi kvalitet koji je pumpa imala u trenutku instaliranja. Kao dokaz toj tvrdnji svjedoče pumpe koje rade 50 godina, pa čak i više.

U prilici smo ponuditi tehničku podršku pri odabiru rezervnih dijelova za redovno održavanje pumpi.